מדיניות השימוש באתר הבית ספרי

מדיניות השימוש באתר הבית ספרי

'השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח', הינו שיאה של פעילות חינוכית מאומצת, שמטרתה העלאת המודעות לגלישה נבונה ברשת, כמו גם חינוך לניצול מושכל של יתרונותיה האדירים של רשת האינטרנט, לצד טיפוח התובנות לזיהוי מצבי סיכון, שמירה על החוק וכללי האתיקה.

התנהגות באתר הבית ספרי

 אני מתחייב להשתמש רק בשם המשתמש והסיסמא שלי.

 אני מתחייב להשתמש בשפה מדוייקת ותקנית.

 אני מתחייב לפנות בצורה מכובדת לכולם, לא לפגוע ולא להעליב.

 אני מתחייב לנהוג על פי כללי התנהלות בפורום (קבוצת דיון).

שיח ברשת

  אני מתחייב למסור רק פרטים כלליים ולא פרטים מזהים ואישיים לאנשים איתם אני משוחח ברשת (כמו: כתובת, מס' טלפון, מס' תעודת זהות וכדומה).

  אני מתחייב להפסיק מייד שיחה בה אני מרגיש לא נוח ולספר לאדם מבוגר שאני סומך עליו.

  אם אני רוצה להיפגש עם חבר שהכרתי ברשת, אני מתחייב לבקש מאדם מבוגר שילווה אותי ואקבע פגישה במקום ציבורי.

  אני מתחייב לא לקבל מתנות מאנשים שנפגשתי איתם ברשת.

  אני מתחייב לנסח את דבריי בזהירות, בשפה ברורה ובלי לפגוע.

  אני מתחייב לא לפרסם פרטים, מידע ותמונות של אחרים ללא רשותם.

  אני יודע שרבים מן הגולשים מעמידים פנים כאילו הם מישהו אחר בזמן שיח.

  עליי לזכור תמיד- אם מישהו מציע לי הצעה שנשמעת לי יותר מדי טובה מכדי שהיא תהיה אמיתית, כנראה היא באמת לא אמיתית. יש ברשת הרבה הצעות 'מפתות' אשר אינן פועלות לטובתי.

אתרים ברשת

  אני מתחייב לזכור מה אני מחפש ומדוע נכנסתי לאתר.

  אם הגעתי לאתר עם תוכן שלא מתאים לי, אני מתחייב לצאת ממנו!

  אני מתחייב לבדוק את אמינות המידע שמצאתי .

ניהול זמן גלישה

  אני מתחייב לנהל יומן ולוח זמנים המאפשר לי פעילויות מגוונות .

  אני מתחייב להגדיר את הצורך והמטרות בפעילות ליד המחשב .

  אני מתחייב להתחשב בשותפים נוספים בבית הזקוקים למחשב .

התנהגות בסביבת מחשב

אני יודע ש:

  השמטת שם הכותב המקורי, פוגעת בזכויות היוצרים שלו .

  שינוי גופנים ועיצוב אינו משנה את העובדה שהעבודה הועתקה .

  עריכה מחדש של עבודה גם היא נחשבת כהעתקה ואינה הוגנת .

חשובלזכור:

לאינטרנטאין מנהל ואין שומר אך,

חוקיהמדינה חלים גם על האינטרנט !

אנו מתחייבים לפעול על פי כללי האמנה

____________   _____________   ___________

חתימת התלמיד חתימת ההורים     חתימת המורה  

עובד מתוך 'גלישה נבונה ברשת' – משרדהחינוך

שינוי אחרון: 12/05/2014, 12:37