סביבות על פי תחומי דעת

בית ספר אמיר פתח תקוה רח' פוחס 11 פתח תקווה מספר טלפון 9310240
http://amir.tikshuv.org