בית חינוך "אמיר"

לחדשנות ולטיפוח ערכי

 

חודש כסלו - שונות

*
טקס חג הסיגד

מרחבי לימוד כיתתיים


סביבות על פי תחומי דעת

מדעים
מוסיקה

בית ספר אמיר פתח תקוה רח' פוחס 11 פתח תקווה מספר טלפון 9310240
amirptschool@gmail.com