בית חינוך "אמיר"

לחדשנות ולטיפוח ערכי

 

חודש טבת- ניהול קונפליקטים

תוצאת תמונה עבור חודש טבת מפתח הלב

"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך,

זו היא כל התורה כולה" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א)

*

טקס חנוכה ד סחלב , ד רותם

מרחבי לימוד כיתתיים


סביבות על פי תחומי דעת

מדעים
מוסיקה

בית ספר אמיר פתח תקוה רח' פוחס 11 פתח תקווה מספר טלפון 9310240
amirptschool@gmail.com