בית חינוך "אמיר"

לחדשנות ולטיפוח ערכי

הורים, מורים ותלמידים יקרים

קהילת אמיר כולה

חג סוכות שמח!

                                                    יוני וצוות "אמיר"

                                                                                                       

*
טקס חגי תשרי - ג צבעוני , ד סביון

מרחבי לימוד כיתתיים


סביבות על פי תחומי דעת

מדעים
מוסיקה

בית ספר אמיר פתח תקוה רח' פוחס 11 פתח תקווה מספר טלפון 9310240
amirptschool@gmail.com